Hjem

 

 

NORDLANDSPARKEN - VEJLE

HER ER SÅ ALLE DE SPØRGSMÅL SOM BESTYRELSESFORMANDEN

NÆGTER AT SVARE PÅ !

 

VELKOMMEN TIL DEN " DESVÆRRE NØDVENDIGE " HJEMMESIDE .

 

Her vil du kunne læse om de ting bestyrelsen ikke fortæller dig eller i bedste fald, først når de er ført ud i praksis

og det er forsent at komme med indvendinger.

Som nu hvor ejerforeningen af den tidligere bestyrelse, i forbindelse med det nye varmeanlæg, er blevet

snydt godt og grundigt for flere hundrere tusinde kroner, det skal nævnes at de menige medlemmer af bestyrelsen

formentligt har været helt uvidende om den systematiske svindel der har fundet sted.

Her taler vi om flere tilfælde af groft mandatsvig.

Der er sat en advokat på for at få placeret et ansvar og få et erstatsningkrav igennem.

Men nu skal man høre at det, klart nok, ikke passer den hovedansvarglige for projectet og her er nærmere præsentation nok ikke nødvendigt, så nu skal vores nuværende formand have været kaldt ned til en

" kammeratlig samtale " hvor han fået besked på at det ikke er en god ide og han skal trække stikket !

Vi venter i spænding på hvad der nu skal ske ?

Er der noget formand Mads ikke har fortalt eller glemt om forholdet til den tidligere næstformand ?

 

Ved du noget så skriv til info@nordlandsparken.com

 

 

Det er fra flere været ønske om annonyminitet pga. der har været tilfælde hvor bestyrelsen har slået hårdt

ned på enhver form for kritik / afsløringer nok et mere dækkende ord og har man ikke rettet ind stod den

på BAD STANDING .

Og pt ligger vi inde med oplysninger hvor formanden direkte har løjet over for medlemmer for at dække

over tidligere ulovligheder, mere om det senere når der er en hjemmesidemand / kvinde på banen .

 

HILSEN WWW.NORDLANDSPARKEN-VEJLE.DK

 

 

 

 

Til bestyrelsen i ejerforeningen Nordlandsvej,

Bestyrelsen bedes på førstkommende møde tage stilling til følgende spørgsmål, som jeg som medlem af ejerforeningen kræver svar på:

1. Hvad er bestyrelsens holdning til, at medlem (den tidligere næstformand) har indhegnet et stykke af fællesarealet og inddraget det til privat brug?

1.A Hvilken præcedens danner det, hvis bestyrelsen lader enkeltmedlemmer af foreningen annektere fællesareal til eget brug?

1. B Findes der en bestyrelsesbeslutning, der godkender, at (den tidligere formand) inddrager fællesareal til eget brug.

1.C Ved bekræftede svar på 1.B - På hvilke vilkår er godkendelsen sket? Er der tidsbegrænsninger på , hvor længe jorden er i privat varetægt, og er der indgået en formel lejeaftale mellem (den tidligere formand) og ejerforeningen?

2. På hvilket grundlag blev der taget beslutning om, hvilket firma, der skulle foretage udskiftningen af ejerforeningens fælles varmeanlæg?

2.A Var det det billigste tilbud, der blev valgt?

2.B Hvorfor blev første tilbudsrunde ikke anerkendt?

2.C Hvad var baggrunden for, at den tidligere formand og ??? blev udpeget til at foretage et nyt udbud?

2.D Hvilke regler er der i bestyrelsen vedr. inhabilitet?

2.E Vurderer bestyrelsen, at den tidligere formand var inhabil?

2.F. Hvad vurderer bestyrelsen, at beslutningen om ikke at vælge billigste tilbud, har kostet foreningen?

2.G Hvad vil bestyrelsen gøre for at få erstatning fra leverandøren på grund af forkert rådgivning?

2.H Vil bestyrelsen gøre et erstatningsansvar gældende over for den tidligere bestyrelse?

3. På hvilket grundlag blev der i den tidligere bestyrelse taget beslutning om at hulmurs-isolere bebyggelsen?

3.A Hvor store udgifter må bestyrelsen pålægge ejerforeningen uden at få det godkendt på en generalforsamling?

3.B Er der efter bestyrelsens mening behov for at præcisere, hvor store økonomiske beslutninger, bestyrelsen kan tage uden at spørge generalforsamlingen?

 

 

 

Her er svar på dine spørgsmål.

 

1. Ang. Indhegning blev der sendt en skrivelse rundt om, der var indvendinger mod. Det var der ikke. Bestyrelsen vil ikke give flere tilladelser til privat indhegning. Den tilladelse der er givet i dette tilfælde ophører ved ny ejer.

2. Der er ved, at blive udarbejdet en rapport over varmeanlægget. Når den foreligger bestyrelsen vil der blive taget en kopi af denne og lagt i beboernes postkasser.

3. Er det vedligeholdelse kan bestyrelsen ene og alene træffe beslutningen. Er det en forbedring skal det tages op på en generalforsamling. Om denne hulmursisolering er det ene eller andet kan så diskuteres....;)

Dette er de svar vi som nuværende bestyrelse kan give dig. Vi hverken kan eller vil stå til regnskab fortidligere bestyrelses handlinger.

Det eneste vi kan gøre nu er, at "rydde" op og prøve, at få styr på tingene på den bedst mulige måde. Denne ejerforening skal være en attraktiv og velfungerende ejerforening hvor beboerne skal kunne trives og bo trygt og godt. Uanset hvad man så måtte mene om bestyrelsen og andre beboere.

 

 

Formanden kan starte med at kikke på pkt.1

Der har aldrig været nogen skrivelse rundt Datea kender ikke noget til det, heller ikke Bjarne spurgt med en journalist fra VAF tilstede.

Løgn fra ende til anden.

 

Vdr. pkt 3 Det er ikke høje tanker formanden har om medlemmerne , det er grov hån af vores intelligens at køre på med at hulmursisoleringer i 100.000,00 kr klassen falder ind under alm. vedligeholdelse !

Skulle der være nogen i bestyrelsen der tror på den , er det ikke et øjeblik for tidligt at hæve barren betydeligt for hvor lidt klog man kan slippe af sted med at være, for at komme i bestyrelsen.

 

Og så er der flere spørgsmål der mangler svar på. Se vedlagte.

Kan formanden bekræfte at de lejeindtægter foreningen, under hans formands skab er gået glip af, kunne have betalt udendørs belysningen i blok 3 ? Her menes den ulovlige indhegning bag blok 3.

En med hjemmeside erfaring der før ikke kunne har her lige efter jul , meldt sig som frivillig.

Den desværre nødvendige hjemmeside skulle køre fra 1 Jan.

Samtlige dokumenter her vil blive lagt ud her ved første lejlighed.